Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Projekcie

Badanie zostało sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Projekt stworzenia strony internetowej stanowi podsumowanie polskiego dorobku skoworodoznawczego w związku z przypadającą na 2022 r. 350-rocznicą urodzin wybitnego ukraińskiego myśliciela i poety religijnego Hryhorija Skoworody a także zbliżającą się 150 rocznicą pierwszej wzmianki na temat twórczości Skoworody w wydanej w Krakowie pracy Adama Honorego Kirkora O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich (1874). Zapoczątkowała ona bogatą i ważną tradycję badania dziejów ukraińskiej literatury i myśli filozoficznej w Uniwersytecie Jagiellońskim, która domaga się przypomnienia, zachowania i kontynuacji. 

Celem naszego projektu jest więc gromadzenie i prezentacja dorobku skoworodoznawczego polskich badaczy, ale także prac reprezentantów innych tradycji naukowych, które ukazały się w Polsce. Na treść strony składa się m. in.: 

  • Zarys biograficzny Hryhorija Skoworody 
  • Bibliografia dzieł filozofa 
  • Baza prac poświęconych jego myśli filozoficznej i twórczości literackiej 
  • Bibliografia skoworodoznawczego dorobku, który ukazał się w Polsce 

Mamy nadzieję, że tym sposobem przyczynimy się do popularyzacji badań nad filozofią H. Skoworody w Polsce oraz poszerzenia wiedzy na temat życia i twórczości ukraińskiego myśliciela.

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez współpracy w ramach zespołu w składzie: 

  • Dr Denys Pilipowicz – adiunkt w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Miedzynarowodych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
  • Łukasz Kantor – Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego, Uniwersytet Jagielloński 
  • Oleksandra Rudieva – studentka w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich