Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Bibliografia został podzielony na dwie części. 

Pierwsza zatytułowana Skoworoda rejestruje wszystkie znane dzieła Hrohorija Skoworody zachowując tradycyjny podział: poezje; bajk; traktaty, dialogi, przypowieści; przekłady; teksty różnego charakteru; listy. 

Druga część Prace stanowi cyklicznie aktualizowaną bibliografię prac ułożonych chronologicznie, która zawierać będzie wszelkiego rodzaju teksty – naukowe, literackie, popularyzatorskie. W miarę możliwości rejestrowane będą również prace, zawierające wzmianki na temat życia i twórczości Skoworody.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliografia dzieł Hryhorija Skoworody

Poezje

Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія

Bajki

Басни Харьковскія

Traktaty, dialogi, przypowieści

 • Убуждшеся видѣша славу Его 
 • Да лобжет мя от лобзаній Уст своих 
 • Начальная Дверь ко Хрисіянскому Добронравію 
 • Наркісс. Разглагол о том: Узнай Себе 
 • Симфонія, нареченная Книга Асхань о Познаніи самаго себе 
 • Бесѣда, нареченная Двое: о том, что Блаженным быть легко 
 • Бесѣда 1-я, нареченная Observatorium. (Сіон) 
 • Бесѣда 2-я, нареченная Observatorium. Specula. Еврейски: Сіон 
 • Діалог, или Разглагол о древнем мірѣ 
 • Разговор Пяти путников о истинном щастіи в жизни (Разговор Дружескій о Душевном мирѣ) 
 • Кольцо 
 • Разговор, называемый Алфавит, или Букварь Мира 
 • Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis. Сирѣч Икона Алківіадская 
 • Книжечка о Чтеніи Священ[наго] Писанія, нареченна Жена Лотова 
 • Брань Арзистратига Михаила со Сатаною о сем: Легко быть Благим 
 • Пря Бѣсу со Варсавою 
 • Благоданый Еродій 
 • Убогій Жайворонок 
 • Діалог. Имя Ему: Потоп Зміин

Przekłady

 • Oda (Iesuitae Sidronii Hosii) 
 • Цицерон. О старости 
 • Книжечка Плутархова о спокойствіи души 

Teksty różnego charakteru

 • Excerpta philologica 
 • Сон 
 • P[ublii] Terentii Comoedia, quae vocatur „Adelphi” 

Listy

 • Do Mychajła Iwanowycza Kowałyńskiego 
 • Do Jakowa Petrowycza Prawyckiego 
 • Do różnych osób (33 listy)